KROK 1

Upewnij się czy musisz zakładać działalność gospodarczą.
Działalność gospodarczą musisz mieć zgłoszoną w CEIDG, urzędzie skarbowym i GUS ( będziesz potrzebować numery identyfikacyjne NIP i REGON).
Ilość pieniędzy, którą zarobisz jest nieograniczona!!
Jesteś zobowiązany do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Na podstawie umowy to Ty wystawiasz fakturę, w której musisz „schować” koszty składek, dzięki temu zleceniobiorca nie jest obarczony dodatkowymi wydatkami i współpraca z Tobą jest dla niego korzystniejsza.

Osiągając zysk musisz go opodatkować. 💸
Musisz wybrać jedną z form ewidencji księgowej (księgi rachunkowe, KPiR, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). 💻
Musisz mieć pełną zdolność do czynności prawnych. ✍️

Czym jest działalność nierejestrowana?
Jest to forma drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych. Korzystając z tej formy nie musisz zgłaszać działalności w CEIDG, urzędzie skarbowym i GUS (nie potrzebujesz NIP i REGON).
Przychody w żadnym miesiącu 2022 roku nie mogą przekroczyć kwoty 1505 zł
Nie płacisz składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej.
Jeśli wykonujesz umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca – podmiot zawierający z tobą umowę pełni wtedy obowiązki płatnika składek ZUS i powinien odprowadzić składki.
Nie musisz płacić comiesięcznych zaliczek na podatek, rozliczasz się na formularzu PIT 36.
Nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży – nawet w zwykłym zeszycie.
Nie musisz być pełnoletni by prowadzić tą formę działalności!

KROK 2

Wybierz nazwę swojej firmy. Pamiętaj, że jako osoba fizyczna możesz mieć tylko jeden wpis do CEIDG! Więc jeżeli chcesz prowadzić firmę w różnych dziedzinach warto aby nazwa była uniwersalna (nie sugerująca rodzaju działalności). Pod jedną działalnością możesz mieć natomiast kilka swoich marek. Nazwa zawsze musi zawierać Twoje imię i nazwisko.

KROK 3

ADRES
Zdecyduj jaki adres podasz w rejestrze. Pamiętaj, że nie musisz wpisywać stałego miejsca wykonywania działalności. Musisz mieć natomiast adres do doręczeń czyli odbioru korespondencji. Jeżeli Twoja firma będzie miała filie, je również musisz ująć w rejestrze. Jeżeli nie masz stałego miejsca wykonywania działalności przyjęty zostanie Twój adres zamieszkania. Ważna wiadomość jest taka, że jeżeli chcesz być tzw. VATowcem to musisz mieć siedzibę i tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, dzierżawy akt notarialny).

KROK 4

Wybierz swój kod PKD czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności. Znajdź ten najbardziej pasujący do tego czym będziesz się zajmował i ustaw ją jako główny. Jednak nie ograniczaj się jeżeli masz plany (nawet odległe) to również wyszukaj pasujące do nich kody. Tu nie masz ograniczeń.
Mnie osobiście fantazja poniosła podczas wyboru PKD ale cóż cele są po to żeby je realizować

KROK 5

Dobierz formę opodatkowania dochodu. Możesz wybrać jedną z 3 form:

 • Według skali podatkowej czyli na zasadach ogólnych (12% i 32%)
 • Według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Do końca 2021 roku obowiązywała również karta podatkowa. Jednak z niej mogą korzystać tylko Ci podatnicy, którzy wybrali ja przed 2022 r. Więc jeżeli dopiero planujesz otwarcie działalności nie możesz wybrać tej formy.

KROK 6

Dowiedz się czy musisz płacić VAT.
Jeżeli twoja sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie
Podatek VAT musisz płacić od początku prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli zajmujesz się sprzedażą towarów lub usług wymienionych w ustawie o VAT.
Pamiętaj! W takim przypadku musisz rozliczać VAT nawet wtedy, gdy nie przekroczysz 200 tys. zł limitu sprzedaży.

otwarcie firmy poradnik
otwarcie firmy poradnik


Zwolnienie z VAT podmiotowe nie przysługuje, jeśli między innymi:
sprzedajesz:

 • towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (na przykład metale szlachetne i złom z nich, wyroby jubilerskie)
 • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych innych niż nowe, zaliczanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji
 • w niektórych przypadkach: budynki, budowle lub ich części
 • tereny budowlane
 • nowe środki transportu
 • przez Internet takie towary jak:
 • preparaty kosmetyczne i toaletowe
 • komputery, wyroby elektroniczne i optyczne
 • urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
 • maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • hurtowo i detalicznie części do: pojazdów samochodowych i motocykli
 • świadczysz usługi:
 • prawnicze
 • w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego)
 • jubilerskie
 • ściągania długów, w tym factoringu.
 • nie posiadasz siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

KROK 7

Jako przedsiębiorca musisz prowadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą: faktury, rachunki, ewidencje.
Możesz prowadzić księgowość w formie:

 • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
 • pełnej – w księgach rachunkowych.


KROK 8

Będąc przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą możesz korzystać z rachunku firmowego jak i prywatnego (o ile jesteś jedynym właścicielem). Nie każdą transakcję możesz przeprowadzić w formie gotówkowej. Dlatego wybór odpowiedniego konta jest bardzo ważny. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na opłaty i dodatkowe korzyści dla posiadaczy konta w konkretnych bankach.

KROK 9

Każdy przedsiębiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnym oraz Fundusz Pracy i Solidarnościowy.
Otwierając działalność możesz skorzystać przez 6 miesięcy z tzw. Ulgi na Start, która pozwala Ci płacić tylko ubezpieczenie zdrowotne czyli w tym roku 270,90 ZŁ. Po upływie pół roku możesz płacić obniżone składki od preferencyjnej podstawy, która nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Po upływie 2 lat podstawa obliczenia składki to nie mniej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

KROK 10

Otwarcie firmy!
Możesz otworzyć firmę online dostępnego na oficjalnej stronie. Po wyborze odpowiednich opcji, odczekaniu kilku przerw systemowych, system przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego.
Możesz również złożyć wniosek osobiście, jednak wtedy musisz wybrać się do Urzędu Miasta/Gminy wypełnić odpowiednie wnioski.

Możesz taż skontaktować się z moim Biurem 😉

Zapraszam: https://www.myaccount.pl/kontakt/

Call Now ButtonSzybki Kontakt